הרשמה לעמותה

קהל רחב/מטפלים

חברות בעיל”ם לשנה

₪180

סטודנטים

חברות בעיל”ם לשנה

₪120

איגוד ההרבליסטים

חברות באיגוד לשנה

₪250

Print Friendly, PDF & Email