הרשמה לעמותה

קהל רחב/מטפלים

₪280
₪360

חברות בעיל”ם לשנתיים

או

חברות בעיל”ם לשנה

₪180

סטודנטים

₪200
₪240

חברות בעיל”ם לשנתיים

או

חברות בעיל”ם לשנה

₪120

איגוד ההרבליסטים

₪410
₪500

חברות באיגוד לשנתיים

או

חברות באיגוד לשנה

₪250

Print Friendly, PDF & Email