אודותינו

עיל”ם, העמותה הישראלית לצמחי מרפא נוסדה בשנת 2003, על ידי פעילים בתחום צמחי המרפא בישראל, אשר באו מעיסוקים שונים: רפואה, הוראה, יצור וגידול צמחים, רוקחות ועוד. חזון מייסדי עיל”ם הוא לקיים גוף ציבורי אחראי ולא מסחרי, בעל סמכות מקצועית ואחריות ציבורית לקידום שימוש נרחב, בטוח ויעיל בצמחים.

מטרות העמותה, כפי שהוגדרו בעת ייסודה, הן:
• לאחד את העוסקים בתחום צמחי המרפא ולייצג נושאים ציבוריים בתחום זה בקרב הממסד והציבור הרחב.
• לקדם שימוש בטוח בצמחי מרפא ולפעול למען הסמכה מקצועית מוכרת של מטפלים בצמחים בישראל.
• להפיץ מידע חדשני אודות השימוש בצמחי מרפא: לקיים מפגשי העשרה מקצועיים, כגון כנסים והשתלמויות, לעודד מחקר, לימוד והכרה בצמחי ארץ ישראל.
• לעודד קשרים עם ארגונים מקצועיים בתחום צמחי המרפא בארץ ובעולם.
• לקיים מפגשים מקצועיים, כגון כנסים, ימי עיון, השתלמויות וסיורים

במסגרת עיל”ם הוקם ופועל האיגוד המקצועי “איגוד ההרבליסטים הקליניים”, המשמש בית למטפלים אשר הוכשרו לטפל באמצעות צמחי המרפא. העמותה שוקדת על טיפוח רמתם המקצועית של העוסקים בתחום, מפרסמת מאמרים ומעדכנת מידע. מקיימת כנסים והשתלמויות, סיורים והרצאות עבור הקהל המקצועי וגם הקהל הרחב.

עיל”ם היא האכסניה לאנשי המקצוע, לתלמידים, לחוקרים ולאנשי המעש בתחום. היא מרכז ציבורי להפצת מידע עדכני ומסרים על הצמחים ושימושיהם, על העושר הבוטני הגלוי ושעדיין לא נגלה.

לצד חיזוק העמותה במשימותיה הציבוריות, החברות מקנה מגוון רחב של הנחות והטבות בפעילויות כגון: השתלמויות, סיורים וכנסים.

עוקבים/ות
0
חברי/ות עמותה
0
חברי/ות איגוד
0
פרויקט הסטודנטים/ות
0

להיות חבר/ה בעיל"ם

החברים בעמותה הישראלית לצמחי מרפא נהנים ממגוון זכויות

השתתפות בכל הפעילויות המקצועיים של העמותה בעלות מיוחדת

זכות להגיש מועמדות ולהיבחר למוסדות העמותה

פרסום שנתי ב"אינדקס עוסקים" באתר העמותה
לחברי האיגוד

זכות הצבעה באסיפה הכללית של חברי העמותה

אנחנו עומדים לרשותכם!

מגיעות אלינו מדי פעם פניות בנושאים שונים, בכתב או בעל פה, ואנחנו מנסים לענות או לסייע במידת האפשר. בחלק מהנושאים העמותה אינה מסוגלת עדיין לטפל באופן מוצהר כגוף מקצועי, אך איננו מתעלמים משום בקשה ואנחנו מנסים לעזור, גם בהפניית המבקשים לכתובות המתאימות. לכן, אנא הציגו בפנינו כל הצעה, שאלה או טענה שאתם חושבים כי על העמותה להתמודד עימה: אנו מבטיחים לנסות ולטפל בה.

אנו נדרשים לתת מענה לשאלות נכבדות, כמו שאלת הסמכת המטפלים בצמחי מרפא, הכרה בלימודי רפואת הצמחים על ידי גופים ממשלתיים וציבוריים, רענון רשימות צמחי המרפא המותרים לשיווק ולשימוש על ידי משרד הבריאות ועוד. בעזרת חברי העמותה, נעסוק גם בעניינים אלה בשנה הבאה. מי שנושאים אלה מציקים לו והוא חש שביכולתו לסייע, מוזמן “להרים דגל”, וליצור אתנו קשר כבר עתה. החברות בעמותה ופעילות בה מראשיתה יסייעו להנחות את הגופים הנוגעים בדבר לפעולה בכיוון הרצוי לנו.

Print Friendly, PDF & Email