מדיניות תנאי הקבלה לאיגוד ההרבליסטים של עיל”ם

הקבלה לאיגוד הינה על פי אמות המידה המקובלות באיגודים מקצועיים מקבילים בעולם, וזאת במטרה להציב סטנדרטים מקצועיים אשר יתרמו לקידום מעמד רפואת הצמחים הקלינית בישראל.

האיגוד פותח את שעריו לאנשי מקצוע מאסכולות שונות ויפעל בחלוקה ל- 3 תאים מקצועיים:

 ומזמין את העוסקים ברפואת צמחים קלינית לפנות ולהתקבל כחברים לשורותיו.

 תנאי הקבלה לשנת הלימודים הקרובה (תשפ”א)

 1. הצגת תעודת הסמכה המעידה על סיום בהצלחה של מסלול הכשרה ברפואת צמחים קלינית/ רפואה סינית/ הסמכה ברפואה מסורתית, על פי ההגדרות ההסמכה המפורטות לכל תא ותא.

במידה והאיגוד אינו מכיר וממליץ על תוכנית הלימודים של המוסד, על המבקש להתקבל לאיגוד להציג במקביל לתעודה אישורים אודות המסלול מטעם המוסד או המכללה ופירוט שעות הלימוד כנדרש.

 1. במקרים בהם מסלול הלימוד אשר המכללה הציגה אינו עומד בדרישות איגוד ההרבליסטים הקליניים של עיל”ם, ו/או במקרה בו ההכשרה נעשתה במספר מוסדות ולאורך מספר רב יחסית של שנים, ניתן לפנות לוועדת חריגים שתתכנס על פי הצורך ותבחן את מסלול ההכשרה והבקשות לגופן.
 2. בכל מקרה אחר ניתן לפנות לאחד המוסדות בעלי תכנית לימודים אשר עומדת בקריטריונים של האיגוד, ולהשלים את הנדרש או להגיש בקשה לוועדת הקבלה של האיגוד.

 

 תנאי הקבלה תחת ועדת הקבלה:

 1. הצגת תעודת הסמכה המעידה על סיום בהצלחה של מסלול לימודים רלוונטי.
 2. הצגת סילבוס של מסלול הלימודים הנ”ל.
 3. שני מכתבי המלצה מאנשי מקצוע כאשר אחד מהם לפחות הינו קלינאי העוסק ברפואה משלימה הלכה למעשה. רצוי שאחד מהממליצים יכיר באופן ישיר את עבודתו ויכולתו של המועמד.
 4. ראיון אישי ע”י שניים מחברי ועד האיגוד ולפי תיאום מראש מול מזכירות עיל”ם שיתקיים אחת לרבעון.
 5. חיוב בהוראות ועדת הקבלה על השתתפות במסלולי הוראה נוספים, באם נדרש, להשלמת החסר.

 

תשלומים:

 1. תנאי הקבלה והתשלום מיוחסים לבוגרי מכללות אשר עמדו בקריטריונים ויש ברשותן תעודה המעידה על כך שתוכנית הלימודים שלהם מומלצת ע”י איגוד ההרבליסטים הקליניים, או למועמדים שוועדת הקבלה אישרה את חברותם.
 2. מטפל/ת אשר מבקש/ת להצטרף לאיגוד, ועמד/ה בתנאים להכרה כ”הרבליסט קליני”, יפקיד תשלום של 250 ש”ח עבור דמי חברות שנתיים באיגוד, או כל סכום אחר שייקבע על ידי העמותה הישראלית לצמחי מרפא ו/או על ידי האיגוד המקצועי שלה.
 3. לחילופין מומלץ לחבר לבחור בתשלום דו שנתי שמקנה הנחה משמעותית בתשלום דמי החבר וחידוש תעודה אחת לשנתיים במקום אחת לשנה, בכפוף לתנאי המחייב השתתפות בהשתלמות מקצועית של איגוד ההרבליסטים אחת לשנה.
 4. עלות דמי החברות השנתיים כוללים תשלום דמי חבר בעמותה.
 5. התשלום הינו לשנה שלמה (או שנתיים) מיום ההרשמה.
 6. לצורך הנפקת תעודה שנתית או דו שנתית, ישלם החבר המצטרף 50 ₪ דמי טיפול והנפקת התעודה.

תעודת חבר באיגוד ההרבליסטים הישראלי, כפופה לרישום החבר ברשימת החברים המעודכנת באתר עיל”ם.

  

חידוש חברות באיגוד

חידוש החברות מותנה בתשלום דמי חבר שנתיים והשתתפות בהשתלמות אחת (לפחות) של האיגוד בשנה.

להרשמה לאיגוד הקישו כאן

אנשי קשר:

מר גידי גור , יו”ר וועד מנהל של איגוד ההרבליסטים הקליניים של עיל”ם.

gidi@moavmedic.com

054-4324798

עדי יוגב אלצפון, חברה בוועד המנהל של איגוד ההרבליסטים.

adiyogev@gmail.com

050-5919889

 

הרשמה ועדכונים

גב’ מורן לאור, מנהלת אדמיניסטרטיבית ומערך הרשמה, חברה בוועד מנהל עמותה.

info@herbology.org.il

058-7256782

גב’ יפה ברמץ חמוטל, מנכ”לית העמותה הישראלית לצמחי מרפא, חברה בוועד המנהל.

yaffa@herbology.org.il

Print Friendly, PDF & Email