עדכון תכנית לימודים מומלצת וקריטריונים להסמכה של איגוד ההרבליסטים

עודכן ע"י חברי הועד המנהל של האיגוד בשנת 2020 -2022

גידי גור (יו"ר הוועד המנהל של האיגוד)  LAc, MSc, MIHA

תומר בן צור  LAc, Cl.H, MIHA

עדי יוגב אלצפון  R.Na, Cl.H, MIHA

שרון נחמני  R.Na, Cl.H, MIHA

מבוא:

העמותה הישראלית לצמחי מרפא ביקשה לגבש תא שיהווה איגוד מקצועי בר קיימא, אשר ישמש כגוף מפקח על העיסוק וההכשרה של מקצוע רפואת הצמחים בארץ, ויהווה לובי מקצועי פוליטי וחברתי, זאת לטובת העוסקים במלאכה ולטובת המטופלים המגיעים לבקש את עזרתנו.

העמותה הישראלית לצמחי מרפא רואה באיגוד המקצועי את דור ההווה והעתיד של העוסקים במלאכת רפואת הצמחים. מתוך כך, מצאנו שיש צורך וחשיבות רבה ביצירת הכוונה וקביעה של מידות למסלולי הלימודים למקצועות המטפל בצמחי מרפא בישראל.

לשם כך התכנסנו ועיצבנו שוב  את המלצותינו, בתקווה כי נוכל ליצור מערכת יחסים פורה,  איכותית וממושכת בין האיגוד ובין המכללות המובילות בישראל, התלמידים הבוגרים והעוסקים במלאכה.

התוכנית הנוכחית משקפת את הדרישות כפי שהן נכונות ומוסכמות בעינינו נכון להיום. בהמשך, בהתאם להתקדמות תהליך הרגולציה המתקיים מול משרד הבריאות וכנסת ישראל, ובהתאם להמלצות מקצועיות אחרות יתכן וישתנו התנאים והדרישות להכשרת ההרבליסט.

שאיפתנו היא שגם ללא לחצים רגולטוריים חיצוניים, תכנית הלימודים תתפתח ותתרחב מדי שנה באופן עצמאי על ידי כל מכללה, כאשר נראה בעין יפה באם שינויים אלו יהיו בהתאמה לרוח המקצועית אותה מקדם האיגוד ובשיתופו.

כמו כן, אנו רואים בהמשך הכשרתו והתפתחותו של המטפל לאחר סיום לימודיו, הכרח מקצועי וזכות אישית, ומקווים לעצב את האיגוד המקצועי כפלטפורמה מובילה שתאפשר התפתחות שכזו.

 

מסלול הכשרה מומלץ לשנת הלימודים הנוכחית תשפ”א

 

* התוכנית מיועדת לשלוש-ארבע שנות לימוד.

* היקף התוכנית 1,355 שעות לימוד אקדמיות לפחות.

 

תוכנית לימודים רב שנתית להכשרת מטפלים ברפואת צמחים קלינית

 

מדעים כלליים – סה”כ 500 שעות

אנטומיה פיזיולוגיה

בדיקות מעבדה

פתולוגיה + אבחנה מבדלת ופתו-פיזיולוגיה

פרמקולוגיה

כימיה אנאורגנית, כימיה אורגנית וביוכימיה

מידענות רפואית

החייאה

 

תזונה – לפחות 120 שעות

יסודות המזון

קבוצות המזון השונות (דגנים/ קטניות/ אגוזים/ זרעים/ מזון מהחי וכו’)

תזונה מותאמת לפתולוגיות מרכזיות

 

לימודי רפואת צמחים – סה”כ  325 שעות

 1. מבואות – 30 שעות מינימום. התכנים בפרק זה כוללים:
  היסטוריה ופילוסופיה של רפואת צמחים
  : אתנובוטניקה ומסורות/ מודלים שונים ברפואת צמחים (סינית/ איורודית/ אונאני טיב/ אינדיאנית/ אינטגרטיבית).
  פעילות רפואית של צמחי מרפא
  : פרמקודינמיקה ופרמקוקינטיקה
  פיטוכימיה
  : מטאבוליטים משניים בצמחים
  הכרת חומרי הרפואה ברפואת צמחים:
  רישום שמות בוטניים, השימוש באפליקציות שונות בצמחי מרפא וסטנדרטים מודרניים, קלסיפיקציות ושימוש פרמצבטי
  מבוא לבוטניקה
  : טקסונומיה, חלקי הצמח השונים ומשפחות צמחים מרכזיות
 2. רקיחה וסטאז’ רוקחי – 15 שעות מינימום.
 3. סיורים בשטח לזיהוי וליקוט – 10 שעות מינימום.
 4. מטריה מדיקה – 150 שעות מינימום, היקף של 200 צמחים לפחות, לאורך שנתיים של לימוד.
 5. פתולוגיות ואסטרטגיות טיפול – 80 שעות מינימום, 50 פתולוגיות לפחות.
 6. ניתוח מקרים ודיון קליני – 30 שעות.
 7. עקרונות הפורמולציה – 10 שעות.

התמחות קלינית (סטאז’) – סה”כ 170 שעות

 1. תשאול, היסטוריה רפואית (אנמנזה).
 2. ניהול התיק הרפואי.
 3. 5 תיקי מטופלים – טיפול של 3 חודשים לפחות בצמחי מרפא, כולל מפגשי המשך ומעקב. כל תיקי המטופלים יכללו פורמולות ברקיחה אישית.
  עד 2 תיקי מטופלים יכולים להתבצע בבית תוך כדי קבלת הדרכה מלאה מהמנחה.
 4. את כל תיקי המטופלים יש להגיש למנחה הסטאז’ להערכה וציון.
 5. תיקי המטופלים ישמרו בבתי הספר והמכללות לצרכי ביקורת ומעקב.

 

 • ההתמחות תתבצע תחת פיקוח של הרבליסט קליני מוסמך אשר חבר באיגוד המקצועי.
 • על המנחה להיות בעל ניסיון של כחמש שנות עבודה לפחות בתחום רפואת הצמחים.
 • על האסיסטנטים בהתמחות להיות בעלי ניסיון מקצועי בתחום של כשנה לפחות.
 • על כל תלמיד לצפות ולייעץ במהלך שנת הסטאז’ בעשרה מטופלים לפחות (כולל המטופלים האישיים שלו).
 • חלק משעות הלימוד בקלינית הסטאז’ יהיו מורכבות מדיון קליני, שיטות אבחון, אבחנה מבדלת, מחקר קליני, התמחות במרכזים רפואיים רלוונטיים או פעילויות קליניות רלוונטיות אחרות שתוכר על ידי האיגוד.

אתיקה, ניהול קליניקה, תכנון עסקי, התפתחות אישית – סה”כ 240 שעות

 • אתיקה ויחסי מטפל מטופל – 60 שעות מינימום
 • ניהול קליניקה ותכנון עסקי -20 שעות מינימום
 • אורח חיים והעצמה אישית ומקצועית – 160 שעות מינימום

 

 

המלצות נוספות, פירוט והנחיות לפרקים המוזכרים מעלה

 

מטריה-מדיקה:

על התלמיד להכיר לפחות 200 צמחי מרפא עיקריים, כולל הנושאים הבאים ביחס לכל צמח:

 • שמות בוטניים ועממיים, כולל משפחות בוטניות
 • חלק הצמח בשימוש רפואי
 • אתנובוטניקה
 • מרכיבים פעילים עיקריים
 • פעילות רפואית 
 • התוויות, התוויות נגד וזהירות  
 • אינטראקציות ידועות עם תרופות במידה ויש
 • אלרגיות ורגישויות
 • רעילות, עוצמת פעילות ותופעות לוואי
 • בטיחות שימוש בהריון והנקה
 • פארמקוקינטיקה ופארמקודינמיקה
 • אופני שימוש ומינונים
 • איכויות, טעמים ואנרגטיקה 
 • מחקרים וסקירה מהספרות המקצועית
 • מעמד חוקי בארץ ובעולם ורשימות הצמחים של משרד הבריאות

עקרונות הפורמולציה:

 • התאמת צירופי צמחים על פי תמונה קלינית ואבחנה מבדלת
 • שילובי צמחים
 • היררכיות
 • מודיפיקציות וקביעת מינון
 • פורמולות פטנט

 

אורח חיים והעצמה אישית ומקצועית:

פרק זה רצוי שיכלול אחד או יותר מהתחומים הבאים:

פרחי באך, טאי צ’י, ארומתרפיה, צ’י קונג, מדיטציה, מודעות אישית, דמיון מודרך, הילינג, שיטות טיפול בגוף-נפש, יוגה, פילוסופיה סינית, קואוצ’ינג, הומוטוקסולוגיה, אורתומולקולריה, תזונה סינית, מבוא לפסיכולוגיה, אבחנת לשון, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית.

 

שעות לימוד:

 • הגדרת שעות הלימוד המוצעות במסמך זה, הן לפי חישוב מקובל של שעות לימוד אקדמיות.
 • על שעות הלימוד של החלקים המעשיים, בהם מיומניות קליניות, סטאז’, יחסי מטפל מטופל, להילמד במסגרת הרצאות פרונטליות בלבד.

 

סגל הוראה:

 • על המנחה בהתמחות להיות בעל ניסיון מקצועי בתחום של 5 שנים לפחות. על האסיסטנט בהתמחות להיות בעל ניסיון מקצועי בתחום של שנה אחת לפחות.
 • על המנחה בפרק של מיומנות קלינית להיות בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות.
 • על המנחים ברפואת צמחים להציג מדי שנה תעודה עדכנית של היותם חברי איגוד ההרבליסטים הקליניים.

סיכום מסגרת ההכשרה המקצועית לתוכניות הלימוד

 

פרק הלימוד במסגרת התוכנית

שעות לימוד אקדמיות

מדעים כלליים

500

תזונה

120

אתיקה ויחסי מטפל מטופל

ניהול קליניקה ותכנון עסקי

אורח חיים והעצמה אישית ומקצועית

 

סה”כ סעיף זה

מינימום 60

מינימום 20

מינימום 160

 

240

רפואת צמחים – תיאוריה

מבואות

רקיחה וסטאז’ רוקחי

סיורים בשטח לזיהוי וליקוט

מטריה מדיקה

פתולוגיות ואסטרטגיות טיפול

ניתוח מקרים ודיון קליני – 30 שעות

עקרונות הפורמולציה

 

סה”כ סעיף זה

 

30

15

10

150

80

30

10

 

325

התמחות קלינית

170

סך כל היקף תכנית הלימודים

1355

Print Friendly, PDF & Email