כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםחברי הוועד המנהל של האיגוד לשנים 2016-2018

גב' דנה ביק שנוני MIHA, CI.H, R.Na
גב' יפה ברמץ חמוטל MIHA, CI.H, ND
מר יניב מורסיאנו N.D., Cl.H
גב' מיכל קירש MIHA, RH(AHG), CI.H
יו"ר האיגוד
עדו קרן Cl.H, MIHA
עבור לתוכן העמוד