כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםחברי הוועד המנהל של העמותה לשנים 2018-2020

ד"ר מינה פארן Ph.D
נשיאת העמותה
מר פרץ גן M.Ag
יו"ר הוועד המנהל של העמותה
פרופ' זהרה יניב בכרך PhD
גב' יפה ברמץ חמוטל N.D, Cl.H, MIHA
הגב' נעמי כהן - קאפח  M.A ,B.Sc
מר שרון קוצר Dip.Phy, MIHA
ד"ר גבריאלה לינק Ph.D
וועדת ביקורת
ד"ר מרילין אנקווה PhD
וועדת ביקורת
עבור לתוכן העמוד