כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםחברי הוועד המנהל של העמותה לשנים 2016-2018

ד"ר מינה פארן Ph.D
נשיאת העמותה
ד"ר מרילין אנקווה PhD
מר פרץ גן M.Ag
יו"ר הוועד המנהל של העמותה
פרופ' זהרה יניב בכרך PhD
הגב' נעמי כהן - קאפח  M.A ,B.Sc
גב' מיכל קירש MIHA, RH(AHG), CI.H
יו"ר האיגוד
ד"ר גבריאלה לינק Ph.D
וועדת ביקורת
ד"ר דוד בר Ph.D
וועדת ביקורת
גב' יפה ברמץ חמוטל N.D, Cl.H, MIHA
עבור לתוכן העמוד