כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםהרשמה לאיגוד

הנחיות למילוי הטופס:

לפניך שאלון, אותו רצוי להשלים  לאחר קריאת דף המידע המקדים.

בטופס זה מספר חלקים:

·   חלק א' – שאלון למילוי ע"י המועמד

·   חלק ב'- המלצות - ימולא ע"י שלושה ממליצים ויוחזר אליך.

את השאלון, ההמלצות והתעודות המתאימות יש לשלוח יחד בדוא"ל חוזר אל: herbalists@herbology.org.il

 

להורדת הקובץ

 

 

הרשמה לעילם

הרשמה לאיגוד

עבור לתוכן העמוד